POL
ENG

Efekt świetlny - Happy Face

Urządzenie to powstało w sierpniu 2003r. Kiedyś gdy leżałem chory w łóżku, przyszedł mi do głowy pomysł na ten niezwykle prosty układ. Po jego zbudowaniu postanowiłem wysłać go do miesięcznika "Elektronika dla Wszystkich" gdzie doczekał się mojej pierwszej publikacji.


Do czego to służy?

Odpowiedź na to pytanie jest prosta: rozrywce. Efektem działania tego urządzenia ma być wywołanie choćby drobnego uśmiechu na twarzy osoby, której jest on prezentowany. Układ ten powstał już dwa lata temu. Jego pierwszą wersję wysłałem nawet do redakcji ale niestety z powodu wielu niedociągnięć (wynikających jeszcze z mojej niewiedzy) nie został dopuszczone do druku. Co mnie jednak ucieszyło, spotkał się z entuzjastycznym przyjęciem w redakcji. To właśnie nakłoniło mnie do wprowadzenia kilku poprawek i powtórnego wysłania do Warszawy. W pierwszej wersji po rozejściu się uśmiechu, jednokrotnie migały oczy. Opinia publiczna (moi znajomi, którym pokazywałem ten układ) orzekła, że lepiej by wyglądało gdyby oczy migały niezależnie od rozchodzenia się uśmiechu. Taki też efekt daje nowa wersja.Jak to działa?

Działanie tego układu jest niezwykle prosta, bo oparta na klasycznym połączeniu dwóch układów: NE555 i 4017. Generator (jakim jest NE555) wytwarza falę prostokątną o częstotliwości wyznaczanej przez oporniki PR1, R1 i kondensator C2. Przebieg ten z wyjścia układu (wyprowadzenie nr 3) jest podawane na wejście zegarowe licznika dziesiętnego 4017. Licznik ten wyzwalany jest rosnącym zboczem, to znaczy, że przy każdym takim zboczu licznik będzie zwiększał swoją wartość, co w rezultacie spowoduje wpisanie stanu niskiego (log. 0) na aktualne wyjście i wpisanie stanu wysokiego (log. 1) na wyjście następne w kolejności. Do wszystkich wyjść tego układu dołączone są tranzystory. Pojawienie się stanu wysokiego na którymś z wyjść powoduje odetkanie tranzystora (jego przewodzenie) i w konsekwencji zapalenie pary diod LED. Licznik ten został tak skonfigurowany, żeby zliczał do trzech po czym następuje jego automatyczne wyzerowanie. Obwód złożony z kondensatora i opornika powodujący kasowanie licznika po włączeniu napięcia okazał się być niepotrzebny. Przypadkowe zapalenie się którejś pary diod nie przeszkadza w działaniu układu i nie psuje również efektu wizualnego.


Omówienia wymaga jeszcze rola jaką pełni tranzystor podłączony do wyjścia taktującego układu NE555. Tranzystor ten steruje diodami, które odpowiadają za efekt oczu. Fala prostokątna z wyjścia generatora, oprócz zwiększania licznika powoduje cykliczne odtykanie tranzystora, co powoduje miganie diodami (oczami) niezależnie od rozchodzącego się uśmiechu. Zadaniem oporników zastosowanych przed diodami (560 Ohm) i przed bazami tranzystorów (1K) jest ograniczanie prądu płynącego przez te elementy.@ndrew1980 2016-06-30
Widziałem go w gazecie. Pozdro.Dodaj komentarz


NE555, CD4017, Happy Face, Efekt świetlny LED

Wszelkie prawa zastrzeżone. Projekt i wykonanie strony SrcPro.pl